Skatteadvokaterne om stigning i dækningsafgift og grundskyld for erhvervsejendomme.

Ejendomsvurderingerne for erhvervsejendomme for 2008 er sendt ud til alle, der har ejet erhvervsejendomme i 2008.

SKAT oplyser, at vurderingerne for forretningsejendomme og fabriks- og lagerbygningerne i gennemsnit er steget 15 pct. på landsplan. Der er også store stigninger på grundværdierne. Disse stigninger varierer naturligvis fra ejendom til ejendom, men samlet set er der tale om markante stigninger. Det undrer umiddelbart, at der kan være tale om så store stigninger i et ellers faldende ejendomsmarked.

 

Uanset skattestoppet fører de højere vurderinger til stigninger i virksomhedernes betalinger af ejendomsskatter. Dette gælder både for betaling af dækningsafgift og betaling af grundskyld.

 

Ejendoms- og grundværdivurderingerne er udtryk for et skøn. Det kan ikke være anderledes, da ejendommene jo ikke er standardvarer men derimod individuelle ejendomme og grunde. Men som med alle skøn, kan vurderingsskønnene være mere eller mindre rimelige eller urimelige, ligesom de kan være udøvet på urigtige grundlag (misforståelser vedrørende ejendommens konkrete forhold). SKAT udøver skønnene så godt som man kan, men ejerne har mulighed for at klage til vurderingsankenævnene. Derfra kan der klages videre til Landsskatteretten og herefter videre til domstolene. Så snart der klages til Landsskatteretten eller videre i systemet, har man krav på hel eller delvis dækning af udgifter til rådgivere i klagesagen (se evt. nærmere under Omkostningsgodtgørelse ).

 

Fristen for at klage over ejendomsvurderingen for 2008 udløber 1. juli 2009.

 

Skatteadvokaterne bistår virksomheder med at klage over vurderingen for 2008.

Skatteadvokaterne • Strandvejen 64 L • 2900 Hellerup • Telefon (+45) 33 75 00 10 • Fax (+45) 33 75 00 15 • E-mail: post@skatteadvokaterne.dk